Cenník poskytovaných sociálnych služieb

Cenník platný od 01.02.2024

S VYDANÝM ROZHODNUTÍM O ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU V DVOJLÔŽKOVEJ IZBE

UBYTOVANIE (dvojlôžková izba)572 € / mesiac
STRAVOVANIE275 € / mesiac
UPRATOVANIE22 € / mesiac
PRANIE30 € / mesiac
ŽEHLENIE7 € / mesiac
ÚDRŽBA ŠATSTVA A BIELIZNE12 € / mesiac
ĎALŠIE ČINNOSTI22 € / mesiac
 SPOLU: 940 € / mesiac

 

S VYDANÝM ROZHODNUTÍM O ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU V JEDNOLÔŽKOVEJ IZBE

UBYTOVANIE (dvojlôžková izba)972 € / mesiac
STRAVOVANIE275 € / mesiac
UPRATOVANIE22 € / mesiac
PRANIE30 € / mesiac
ŽEHLENIE7 € / mesiac
ÚDRŽBA ŠATSTVA A BIELIZNE12 € / mesiac
ĎALŠIE ČINNOSTI22 € / mesiac
 SPOLU: 1340 € / mesiac

 

CENNÍK SLUŽIEB PRE SAMOPLATCOV V DVOJLÔŽKOVEJ IZBE

 SPOLU: 1740 € / mesiac

 

CENNÍK SLUŽIEB PRE SAMOPLATCOV V JEDNOLÔŽKOVEJ IZBE

 SPOLU: 2140 € / mesiac