Cenník poskytovaných sociálnych služieb

Cenník platný od 01.04.2023

S VYDANÝM ROZHODNUTÍM O ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU V DVOJLÔŽKOVEJ IZBE

UBYTOVANIE (dvojlôžková izba)527 € / mesiac
STRAVOVANIE275 € / mesiac
UPRATOVANIE22 € / mesiac
PRANIE30 € / mesiac
ŽEHLENIE7 € / mesiac
ÚDRŽBA ŠATSTVA A BIELIZNE12 € / mesiac
ĎALŠIE ČINNOSTI22 € / mesiac
 SPOLU: 895 € / mesiac

 

S VYDANÝM ROZHODNUTÍM O ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU V JEDNOLÔŽKOVEJ IZBE

UBYTOVANIE (dvojlôžková izba)927 € / mesiac
STRAVOVANIE275 € / mesiac
UPRATOVANIE22 € / mesiac
PRANIE30 € / mesiac
ŽEHLENIE7 € / mesiac
ÚDRŽBA ŠATSTVA A BIELIZNE12 € / mesiac
ĎALŠIE ČINNOSTI22 € / mesiac
 SPOLU: 1295 € / mesiac

 

CENNÍK SLUŽIEB PRE SAMOPLATCOV V DVOJLÔŽKOVEJ IZBE

UBYTOVANIE (dvojlôžková izba)1022 € / mesiac
STRAVOVANIE275 € / mesiac
UPRATOVANIE22 € / mesiac
PRANIE30 € / mesiac
ŽEHLENIE7 € / mesiac
ÚDRŽBA ŠATSTVA A BIELIZNE12 € / mesiac
ĎALŠIE ČINNOSTI22 € / mesiac
 SPOLU: 1375 € / mesiac

 

CENNÍK SLUŽIEB PRE SAMOPLATCOV V JEDNOLÔŽKOVEJ IZBE

UBYTOVANIE (dvojlôžková izba)1277 € / mesiac
STRAVOVANIE275 € / mesiac
UPRATOVANIE22 € / mesiac
PRANIE30 € / mesiac
ŽEHLENIE7 € / mesiac
ÚDRŽBA ŠATSTVA A BIELIZNE12 € / mesiac
ĎALŠIE ČINNOSTI22 € / mesiac
 SPOLU: 1645 € / mesiac