Kontakt

Svätá Terézia z Lisieux, o.z.

Jánovce 218, 92522 Jánovce,
Slovenská republika

Tel.:     031/ 202 5896
Mobil: 0905 020 005
Mobil: 0918 030 516
Email:  tereziajanovce@gmail.com

Zapísaný v Registri O.Z. vedeným MVSR pod číslom VVS/1-900/90-56093 a v Registri poskytovateľov sociálnych služieb, pod číslom OSV/OZ/270/2019, IČO: 52273971, DIČ: 2120980840
 

Napíšte nám

Ochrana osobných údajov

Odoslaním formulárov na tejto stránke súhlasíte so spracúvaním vašich uvedených osobných údajov pre účely komunikácie v súvislosti so službami.

Takto získané údaje nebudú poskytnuté žiadnym sprostredkovateľom, ani tretím osobám.