Poskytované činnosti

Ubytovanie

Ubytovanie klientov je zabezpečené v priestranných, svetlých jednolôžkových a dvojlôžkových izbách s bezbariérovým vstupom, so samostatným sociálnym zariadením. Izby sú vybavené modernými polohovateľnými posteľami (s elektrickým ovládaním). Každá izba je vybavená televizorom, telefónom a internetom. Izby sú zariadené veľmi kvalitným nábytkom s dôrazom na estetiku a funkčnosť (skriňami, nočnými stolíkmi, stoličkami, konferenčnými stolíkmi).

Zariadenie izieb je prispôsobené zdravotnému stavu klientov. Súčasťou izieb je i komfortné sociálne zariadenie vrátane sprchovacieho kúta, WC, madiel, zrkadiel. Všetky izby sú bezbariérové a vybavené komunikačným systémom. Každá izba je vybavená televízorom, telefónom a internetom. Klientom sú k dispozícii aj ďalšie priestory zariadenia. Spoločenská miestnosť s knižnicou, televíziou a internetom, miestnosť pre aktivačnú terapiu a záujmovú činnosť a kaplnka. Klienti majú možnosť využívať aj exteriér, kde máme vybudovaný priestranný park.

Starostlivosť

Starostlivosť

Starostlivosť o klientov zabezpečuje nepretržite multifunkčný odborný tím, ktorý zabezpečuje i dohľad, pomoc a nahrádzanie nevyhnutných životných úkonov v prípade, ak to vyžaduje stav klienta.

Náš tím tvorí riaditeľ, ekonómka, sociálna pracovníčka, liečebná pedagogička, ergoterapeutky, zdravotné sestry, opatrovateľský personál,  vedúca kuchyne, kuchárky, upratovačky, prevádzkar. Starostlivosť zabezpečuje spolu 21 zamestnancov.

Ďalšie činnosti

 • zdravotná starostlivosť je zabezpečovaná prostredníctvom praktického lekára pre dospelých, organizujeme donášku liekov a zdravotných pomôcok
 • vykonávame pranie a žehlenie osobného šatstva
 • zabezpečujeme kadernícke a pedikérske služby, masáž,
 • zabezpečujeme upratovanie

V našom zariadení ďalej poskytujeme:

 • Výchovnú činnosť: cieľom tejto činnosti je vypracovať individuálne plány podľa individálnych potrieb, schopností a cieľov klienta, súčasťou tohto plánu je aj program sociálnej rehabilitácie,
 • Kultúrnu činnosť: zabezpečujeme návštevy divadelných predstavení, návštevy výstav, vystúpení a zúčastňujeme sa iných kultúrnych podujatí.
 • Pracovné činnosti:
 • Rozvoj manuálnych činností – nácvik a udržanie sebaobslužných činností, pletenie, vyšívanie, šitie, a rôzne iné kreatívne činnosti…
 • Dobrovoľné upratovacie práce (zametanie, starostlivosť o bylinkovú záhradu, úprava okolia, a iné) – podľa schopností a záujmu klienta
 • Dobrovoľná práca v kuchynke (dobrovoľné pečenie, varenie, príprava občerstvenia na rôzne príležitosti,….)
 • Rekreačnú činnosť – prechádzky do okolia, gazdovských dvorov (ekoparkov, včelársky skanzem, posedenie v záhrade, návšteva kostola,
 • Účasť na spoločenskom dianí – zapájanie sa do aktivít organizovaných obcou Jánovce, spolupráca s miestnym klubom seniorov, nadväzovanie spolupráce so študentmi sociálnej práce – dobrovoľníkmi, materskou školou v obci…
 • Duchovnú činnosť – v zariadení je vytvorený priestor pre duchovnú činnosť, v ktorom sa slúžia bohoslužby s rešpektovaním vierovyznania. V prípade potreby kňazi vykonajú zaopatrenie pre ťažko chorých a umierajúcich, aj pomazanie chorých.
 • Pre svojich klientov poskytujeme sociálno – právne poradenstvo
 • Liečebnú rehabilitáciu – individuálnu rehabilitáciu prostredníctvom rehabilitačných postupov

Pri realizácii uvedených činnosti prihliadneme na individuálne potreby prijímateľov sociálnych služieb, pričom vychádzame zo skúsenosti, že klienti sa dajú ľahko motivovať k pracovným, výchovným a oddychovým aktivitám, ktoré radi a ochotne prijímajú. Našou úlohou je aktivizovať prijímateľa sociálnej služby podľa jeho schopností a možností, a preto sa snažíme vybrať vhodné záujmové, kultúrne, a iné aktivity podľa ich potrieb, záujmov, schopností a zdravotného stavu, kde inšpiráciou sú samotní klienti, ako aj ich rodina.